ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №94

 

Навчальний процес

 
У дитячому навчальному закладі створені сприятливі умови для особистісного становлення творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе.
 
Середовище, як стимул розвитку  
творчих здібностей дитини.
( Фребель )
ПРОВІДНА ІДЕЯ:
створити сприятливі умови для становлення у дошкільника компетентності в цій сфері життєдіяльності, формування екологічної культури, наукового світобачення та екологодоцільної поведінки.
МЕТА:
Дати дітям елементарні уявлення про навколишній їх світ, про поєднання двох субсфер:  “Природа планети Земля” та  “Природа космосу” .
АКТУАЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ:
Необхідність гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини, яке здійснюється шляхом засвоєння соціального досвіду.
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 • Підвищення мотивації навчання; 
 • Творча співпраця вихователя та дитини; 
 • Розвиток психічних процесів: уваги, мислення, пам’яті , уяви; 
 • Поглиблений індивідуальний підхід до кожної дитини. (індивідуалізація навчально-виховного процесу)
 • Розвиток творчого підходу (криативного ставлення) дітей до виконання завдань.
УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ:
 • Створити на занятті розвивальне середовище, давши об’єкти для вивчення.
 • Навчити дитину самостійно знаходити відповіді на питання, не нав’язуючи свою відповідь. Давати йому право на помилки. 
 •  Бути його координатором.
 ОСНОВНІ МЕТОДИ: 
 •  Експеримент; 
 •   Праця; 
 •   Дидактичні ігри; 
 • ТЗН.